Sound and Vision
“David Bowie Is”

         
 Art Graphic Design

Client: CANADA
May 2017


Disseny gràfic per a l’art del video 'Sound And Vision', un curtmetratge tribut a David Bowie per a la exposició de Barcelona, dirigit per CANADA. | Diseño gráfico para el arte del video 'Sound And Vision', un cortometraje tributo a David Bowie para la exposición de Barcelona, dirigido por CANADA |  Art graphic Design for 'Sound And Vision', a  tribute shortfilm for the David Bowie exhibition in Barcelona, directed by CANADA
.

Graphic Design & Art Direction

From Barcelona | LinkedIn

Víctor Riba Campi © 2018