Genescà
Xocolaters

         
 Packaging 

Client Genescà Xocolaters
October, 2012


Identitat visual per a Genescà Xocolaters, la histórica botiga de xocolata de Sabadell, que data del 1928. | Identidad visual para Genescà Xocolaters, la histórica tienda de chocolate de Sabadell de 1928. | Visual identity for Genescà Xolocalters, the historic chocolate shop of Sabadell,  from 1928.
Graphic Design & Art Direction

From Barcelona | LinkedIn

Víctor Riba Campi © 2018