Blackfish

         
 Identity

Client: Blackfish
March, 2018


Disseny de marca i identitat visual per a Blackfish, servei de tot tipus de projectes que necessiten servidors de mitjans (superfícies de video, projectors), des d'esdeveniments en viu fins a set de televisió. | Diseño de marca e identidad visual para Blackfish, servicio de todo tipo de proyectos que necesitan servidores de medios (superficies de video, proyectores), desde eventos en vivo hasta sets de televisión. | Brand design and visual identity for Blackfish, that give service to all types of projects that need media servers (video surfaces, projectors),  from live events to television sets.Graphic Design & Art Direction

From Barcelona | LinkedIn

Víctor Riba Campi © 2018